Nerwica jest zaburzeniem psychicznym, które może powracać nawet w przypadku, gdy nie pojawia się jej bezpośrednia przyczyna. Najczęstszym objawem są lęki, niepokój i napięcia.

Choroba może być pomylona ze złym samopoczuciem lub zmianami nastrojów, bo często objawia się podobnie. Oprócz tego cechuje się także zaburzeniami uczuciowości oraz fizjologii organizmu człowieka.

Przyczyny nerwic

Wśród przyczyn nerwic wyróżniamy czynniki biologiczne, które determinują wystąpienie choroby. Należy do nich stan fizyczny oraz stan układu nerwowego i zaburzenia na poziomie neurotransmiterów. Choroba występuje także, gdy pojawiają się stresujące lub trudne sytuacje życiowe. Silne przeżycia, zwłaszcza negatywne, mogą być bezpośrednią przyczyną pojawienia się nerwic. Długotrwały stres, związany np. z trudną sytuacją rodzinną, przebywaniu na terenie walk zbrojnych, czy trauma po wypadku – to najczęstsze przyczyny nerwicy.

Objawy nerwicy

Nerwica objawia się przede wszystkim na poziomie psychicznym, ale również czynności fizyczne są przez nią zakłócane. Mogą być one bardzo różnorodne. Występują np. biegunki, zaparcia, nudności i bóle brzucha, połączone z wymiotami. Nie są one przy tym związane z zatruciem bakteriami czy pokarmem lub napojami. Dochodzi również do arytmii serca, czy zbyt szybkiego bicia serca. Nerwice objawiają się również bólami głowy, odrętwieniem kończyn, a także ich drżeniem. Powodują kłopoty z czynnościami seksualnymi. Mężczyźni mają problemy z erekcją, a kobiety mają trudności z odczuwaniem satysfakcji ze zbliżeń seksualnych. Chorzy skarżą się też na złe samopoczucie i ogólne osłabienie.

Podczas nerwicy pojawiają się również lęki, napięcie i niepokój. Nie jest to strach, bo lęk występuje bez wyraźnej przyczyny. Można powiedzieć, że jest poczuciem zagrożenia o nieopisanej podstawie. Może być tak duży, że doprowadza do biegunek oraz omdleń.

Nerwica może też objawiać się w postaci fobii. To lęk pojawiający się w konkretnych sytuacjach. Może wystąpić np. fobia przed ciemnością, nieznajomymi, tłocznymi miejscami, pająkami czy niewielkimi pomieszczeniami. Często nie da się w takim przypadku z nim wygrać, nawet jeśli są racjonalne argumenty świadczące o tym, że podłoże lęku jest irracjonalne.

Nerwica natręctw

Do zaburzeń nerwicowych zaliczamy też natręctwa, które występują nawet wbrew woli pacjenta. Mogą one być agresywne, a nawet całkowicie niezgodne z wyznawanym przez niego światopoglądem. Pojawiają się jako przymus, nakaz, który zmusza do wykonania określonej czynności, czasami zupełnie bezsensownej.