W latach 2002-2008 – studia na Wydziale Lekarskim AMG; w latach 2004-2006 działacz koła psychiatrycznego przy Klinice Chorób Psychicznych. W latach 2007-2008 stypendium na Uniwersytecie W Lleida w Hiszpanii, jednocześnie stypendium naukowe za wyniki w nauce.

Po ukończeniu studiów i odbyciu stażu podyplomowego w UCK w Gdańsku rozpoczęcie specjalizacji w Klinice Chorób Psychicznych GUM, jednocześnie w związku z chęcią pogłębiania wiedzy podjęcie czteroletnich studiów podyplomowych i uzyskanie w 2014 roku europejskiego certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego, co pozwoliło na możliwość kompleksowej pomocy pacjentom (łączenie farmakoterapii  z prowadzeniem procesu psychoterapii). Po ukończeniu rozpoczęcie pracy jako wykładowca w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej.

W związku z coraz większym zamiłowaniem do wykonywanej pracy, otwarcie przewodu doktorskiego: „Aktywność układu serotoninergicznego oceniana testem z obciążeniem buspironem u pacjentów z zaburzeniem lękowym z napadami paniki”. Planowany termin zakończenia: 2015 rok.

W 2015 roku uzyskała tytuł specjalisty psychiatry. Planowanie rozpoczęcia drugiej specjalizacji z Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.