Dr n. med. Justyna Janiszewska, adiunkt Zakładu Medycyny Paliatywnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją rozprawę doktorską, obronioną w 2004 roku w Akademii Medycznej w Gdańsku, poświęciła problematyce lęku u pacjentek z nowotworem gruczołu piersiowego w różnych etapach choroby.

Od 1997 roku dr Justyna Janiszewska prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest także wykładowcą na kursach specjalizacyjnych z zakresu medycyny paliatywnej. Dr Justyna Janiszewska jest promotorem kilkunastu prac magisterskich. Wyniki badań własnych prezentowała zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dr Janiszewska jest autorką kilkunastu artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych.

Poza pracą naukowo – dydaktyczną  dr Janiszewska świadczy usługi psychologiczne na rzecz pacjentów Hospicjum Gdańskiego im. Matki Teresy z Kalkuty, była zatrudniona w Domu Hospicyjnym Caritas im. św. Józefa w Sopocie oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Gdańsku.

Prywatnie dr Janiszewska jest żoną Stanisława Janiszewskiego oraz matką trójki dzieci Marii, Celiny i Wojciecha.