Wolniejszy rozwój po trzecim roku życia oraz uporczywe powtarzanie dźwięków lub zwrotów zasłyszanych nawet przypadkowo – to główne objawy, które powinny zwrócić uwagę rodziców, świadczące o tym, że ich dziecko może mieć autyzm.

Im szybciej uda się zdiagnozować autyzm, tym lepiej, bo pozwoli to na dobranie indywidualnej terapii dla dziecka. Objawy najczęściej rozpoznawane są w okolicach trzecich urodzin dziecka. Najbardziej rzuca się w oczy wolniejszy rozwój intelektualny. Przede wszystkim jest to jednak rozwój nierówny. Dziecko może być znacznie słabsze w wielu aspektach, a w innych – niestety, najczęściej nielicznych – wybitne. Same testy inteligencji często wypadają jednak całkiem nieźle, albo nawet ponadprzeciętnie.

Objawy autyzmu

  1. Upośledzenie w zakresie interakcji społecznych. Cechuje się całkowitym brakiem chęci oraz umiejętności nawiązywania znajomości, a nawet podstawowych stosunków interpersonalnych. Dzieci chore na autyzm nie mają podzielnej uwagi, umiejętności empatii, a także interpretowania gestów czy tonu głosu innych osób. Nie interesuje ich świat społeczny, nie nawiązują kontaktu wzrokowego.
  2. Upośledzenie w zakresie porozumiewania się. Przejawia się w kłopotach z posługiwaniem się językiem. Chorzy na autyzm mają kłopoty z gramatyką, często powtarzają niektóre zwroty. Nie potrafią w jasny sposób przekazać swoich myśli oraz odczuć. Nie modulują też głosu.

Najbardziej charakterystyczne są tzw. echolalia. Mogą być one natychmiastowe lub odroczone i polegają na uporczywym powtarzaniu zwrotów, a nawet dźwięków. Może dochodzić do nich nawet kilka lat po usłyszeniu.

Autyzm to też powtarzające się ruchy ciała – bujanie lub kręcenie w kółko, a także nacisk na brak zmian w otoczeniu. Chorzy mają kłopoty ze snem, niekiedy przejawiają też zachowania autodestrukcyjne w postaci uderzania się rękami w głowę lub reakcje lękowe.

Jeśli u dziecka występuje którykolwiek z objawów, warto jak najszybciej zgłosić się do Centrum Zdrowia Lifemedica w Gdańsku. Badania psychologiczne pomogą postawić diagnozę i jak najszybciej rozpocząć leczenie. Rozpoznanie autyzmu stawia się po obserwacji dziecka w czasie wykonywania określonych zadań, na podstawie rozmowy z opiekunami, a także analizie dokumentacji medycznej. Najważniejsze jest jak najszybsze rozpoczęcie terapii, bo przyczyny występowania autyzmu nie są jak do tej pory znane. Dlatego często choroby nie udaje się szybko rozpoznać. Tymczasem dostrzeżenie jej we wczesnym stadium znacznie zwiększa szansę na większe przystosowanie społeczne dziecka.