Psychoonkologia zajmuje się sposobami radzenia sobie z chorobą zarówno przez osobę zmagającą się z nowotworem, jak i przez jego najbliższych. Wsparcie, a także psychoedukacja, oparta na rzetelnej informacji na temat choroby jest początkiem właściwych relacji z pacjentem. Pomoc niezbędna jest bowiem nie tylko w pierwszych chwilach po diagnozie, ale często też przez cały okres leczenia, ewentualnych nawrotów choroby, a także po wyleczeniu, gdy wielu pacjentów po prostu obawia się, że choroba wróci.

Cele terapii psychoonkologicznej

Psychoonkolog pracuje nad tym, by pacjent poprawił subiektywną ocenę własnego stanu zdrowia oraz życiowego położenia. Chodzi o aspekt zarówno psychiczny, ale też wynikający z niego fizyczny oraz społeczny. Wszystkie się bowiem zazębiają.

Taka terapia jest coraz powszechniejsza i podczas leczenia nowotworów jest często stosowana. Przede wszystkim dlatego, że pozwala polepszyć proces leczenia samego nowotworu, bo według badań naukowych lepsze samopoczucie pacjenta ma na to istotny wpływ. Nie bez znaczenia jest w tym przypadku postęp w leczeniu nowotworów, które nie jest już tak wyczerpujące i ważniejsze staje się zdrowie psychiczne pacjenta oraz jego nastawienie do postępów w leczeniu. W wielu krajach opieka psychoonkologiczna jest oczywistością w terapii nowotworowej i traktowana jest niemal jak równie istotna klasyczna terapia.

Psychoonkologia to też prewencja oraz promocja zdrowego trybu życia, który ułatwia szybkie wykrycie choroby nowotworowej oraz zapobiega jej pojawieniu się. Przede wszystkim chodzi jednak o poprawę jakości życia chorych na nowotwór pacjentów oraz motywację ich rodzin do wspierania chorego, co pomoże w jego terapii.