Psychologia kliniczna to przede wszystkim diagnozowanie patologicznych stanów zdrowia psychicznego, ale też czynników, które na to wpływają. W zakresie badań tej gałęzi medycyny są również sytuacje kryzysowe oraz związany z nimi stres, a także wpływ chorób na stan psychiczny i odwrotnie: oddziaływanie czynników na przebieg innych chorób.

Podczas terapii wielu chorób – zwłaszcza groźnych czy przewlekłych – niezwykle istotny bywa bowiem stan psychiczny pacjenta, który może mieć kluczowy wpływ na postępy w leczeniu. Pomoc psychologiczna w postaci psychoterapii, psychoedukacji czy interwencji kryzysowej bywa w takich przypadkach nieodzowna.

Czym zajmuje się psycholog kliniczny

Psycholog kliniczny musi zacząć od bliższego poznania pacjenta i określenia jego stanu emocjonalnego, obaw i wątpliwości. Swe spostrzeżenia przekazuje bezpośrednio lekarzowi prowadzącemu lub rehabilitantom, co ułatwia im dobranie właściwej i skutecznej metody leczenia. Często też we własnym zakresie pełni rolę informatora pacjenta na temat jego – z reguły bardzo poważnych – dolegliwości i ma za zadanie uspokoić go oraz przygotować na długotrwałą terapię.

Ważne jest też przekonanie do zmiany trybu życia, który w niektórych chorobach jest niezbędny wręcz po to, by przedłużyć życie. Bywa to trudne, ale kluczem zazwyczaj jest szczerość w informowaniu o zagrożeniach. Tylko w ten sposób można pozyskać zaufanie pacjenta. Dlatego partnerskie traktowanie jest niezwykle istotne.

Psycholog kliniczny określa też stan emocjonalny pacjenta oraz przeprowadza psychoterapię w stanach, kiedy chory tego wymaga. W uzasadnionych przypadkach przeprowadza również przesiewowe badanie funkcji poznawczych, by określić prawdopodobieństwo występowania deficytów organicznych.