Psychiatria uważana jest za gałąź medycyny, która łączy badania z zakresu neuronauki, psychologii, medycyny, biologii, biochemii oraz farmakologii. Najbliżej jej do neurologii oraz psychologii, ale psychiatrzy stawiają przede wszystkim na stałą więź z pacjentem, skupiając się na stosowaniu osiągnięć psychoterapii oraz innych terapeutycznych technik komunikacyjnych. Nie można jednak mylić psychiatry z psychologiem. Psychiatra jest lekarzem skupiającym się na medycynie, psycholog to zaś tytuł uzyskany po studiach nielekarskich. Tylko psychiatra może udzielać porad lekarskich, wypisywać recepty czy zlecać badania. Definicja UEMS precyzuje, że lekarz psychiatra bada, rozpoznaje i leczy umysłowe, behawioralne oraz emocjonalne zaburzenia. Psychologia jest natomiast subdyscypliną filozoficzną oraz nauką społeczną, a nie częścią medycyny.

Metody diagnozowania

Są bardzo zróżnicowane, bo lekarz psychiatra musi cechować się elastycznym podejściem do pacjenta. Mimo tego wprowadzono oczywiście oficjalne kryteria diagnostyczne, do których odnosi się środowisko naukowe.

Lekarz psychiatra może stosować nie tylko farmakoterapię i psychoterapię, ale też metody biologiczne, do których zalicza się np. psychochirurgia. W zależności od typu schorzenia, terapia odbywać się może w szpitalu, ale także podczas regularnych wizyt u specjalisty w poradni zdrowia psychicznego Lifemedica. Pacjent może też leczyć się w domu pod warunkiem stałej kontroli zażywania przez niego leków. Polskie prawo dopuszcza także w niektórych przypadkach leczenie bez zgody pacjenta.